امـروز دوشنبه, 25 تیر 1403

محبوبترین ها

فروش نسخ خطی

نسخ خطی طب سنتی ایران

 

کتاب مطلب السوال

کتاب مطلب السوال (1)

مجموعه آثار میرزا احمد تنکابنی

تصحیح ترجمه و تحقیق: محمد رضا رستم بخش،رشید تفقد،منصوره یزدانی، حسین رضایی زاده


مطلب السوال مطالب پزشکی و مخصوصا تشخیص افتراقی بیماری ها را به صورت سوال و جواب مطرح میکند که بعضی از تشخیص های افتراقی آن ارزش کاربردی خاص دارند و با دانش امروزی نیز تطبیق کامل دارند. از شیوه ی پاسخ دهی مولف مشخص می شود بعضی از آنها حاصل تتبع و کار بالینی خود نویسنده است.  همچنین سعی مولف در ارائه نسخه های مجرب و آزموده از خود و استادش بوده است و بهترین نسخه های حکمای پیشین را نیز گلچین کرده است.

رساله ی اسهالیه ، سرشار از تجربیات مولف است. وی در این رساله به بعضی از بیماریهای رایج زمان و همه گیری های زمان و همه گیری وبا و طاعون اشاره میکند و بین تب های وبایی و اسهال وبایی اختلاف قائل شده است. برءالساعه یکی از آثار خلاصه و برجسته محمد بن زکریای رازی و اصل آن در بیست و سه باب است که توسط میرزا احمد تنکابنی هفت باب بر آن افزوده شده است و در حقیقت ترجمه و تالیفی دیگر از آن در سی باب تنظیم شده است.


مرحوم حکیم میرزا سید احمد تنکابنی فرزند محمد حسن حسینی شریف تنکابنی از حکیم باشیان و پزشکان پژوهشگر دوران قاجار است و با توجه به اشتهار به مهارت و تجربه علمی و عملی به سمت حکیم باشی فتحعلی شاه قاجار منسوب گردیده بود و گفنه می شود کرسی تدریس طب در تهران به او اختصاص داشت و بسیاری از پزشکان مشهور از شاگردان وی بودند.

تعداد صفحات: 328  صفحه

تلفن سفارش کتاب

برای سفارش کتاب با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

09928329626

 

telegram:@teb-sonatiiran
telegram:@persianmedicinepublisher

لیست کتابهای طب سنتی

کتاب فصل

کلیه حقوق این سایت متعلق به  انتشارات طب سنتی ایران می باشد.