امـروز یکشنبه, 02 مهر 1402

محبوبترین ها

فروش نسخ خطی

نسخ خطی طب سنتی ایران

 

انتشارات طب سنتی ایران
کتاب کتابی در طب

کتاب کتابی در طب (0)

نامی ازمؤلف این کتاب در دست نیست؛ اما آن چه معلوم است در جوانی به هندوستان سفر کرده و درس طب خوانده است. بعد در اصفهان کتاب موجز قانون را خدمت حکیم عمادبن میرزا محمد، خویش حکیم شفائی خواند و سپس در همدان در خدمت حکیم تاجا، قانون را خواند و اجازه طبابت گرفت. پس از ده سال در یزد و دوازده سال در اصفهان به معالجت و مدارست مشغول شد و خدمت اطبا بسیار کرد و دستورات ایشان را دید و آن چه را به تجربه رسید در این کتاب مندرج ساخت و مانند زکریای رازی قرابادین را به ترتیب علل نوشت و اول امراض خاصه را ذکر کرد.

تلفن سفارش کتاب

برای سفارش کتاب با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

09928329626

 

telegram:@teb-sonatiiran
telegram:@persianmedicinepublisher

لیست کتابهای طب سنتی

کتاب فصل

کلیه حقوق این سایت متعلق به  انتشارات طب سنتی ایران می باشد.